Route 1 Southbound
1
Owen Sound to Dundalk
Mon-Fri
Route 1 Northbound
1
Dundalk to Owen Sound
Mon-Fri
Route 1 Southbound
1
Owen Sound to Dundalk
Weekend Service (Sat-Sun)
Route 1 Northbound
1
Dundalk to Owen Sound
Weekend Service (Sat-Sun)
Route 2 Southbound
2
Dundalk to Orangeville
Mon-Fri
Route 2 Northbound
2
Orangeville to Dundalk
Mon-Fri
Route 2 Southbound
2
Dundalk to Orangeville
Weekend Service (Sat-Sun)
Route 2 Northbound
2
Orangeville to Dundalk
Weekend Service (Sat-Sun)
Route 3 Eastbound
3
Owen Sound to Meaford
Wed-Sun
Route 3 Westbound
3
Meaford to Owen Sound
Wed-Sun
Route 4 Eastbound
4
Meaford to Blue Mountain
Wed-Sun
Route 4 Westbound
4
Blue Mountain to Meaford
Wed-Sun
Route 5 Northbound
5
Owen Sound to Wiarton
Tue-Thu
Route 5 Southbound
5
Wiarton to Owen Sound
Tue-Thu
Route 6 Westbound
6
Flesherton to Walkerton
Mon & Fri
Route 6 Eastbound
6
Walkerton to Flesherton
Mon & Fri